Over mij


Erik van de Leur

Docent natuurkunde, scheikunde en techniek


Vanaf 2010 ben ik werkzaam als docent in het voorgezet onderwijs. Ik gebruik mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven bij het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ik doceer primair het vak natuurkunde in zowel onder- als bovenbouw, maar ben ook ervaren in het geven van scheikunde, techniek en informatiekunde. Ik geef les op havo- en vwo-niveau in zowel het reguliere onderwijs als in het extra ondersteund onderwijs.

“Ik heb de heer Van de Leur vanaf de start zien functioneren als een bijzonder bekwaam leerkracht. Iemand met een natuurlijk en leerlingvriendelijk overwicht, die gestructureerd en planmatig werkt, zijn lessen uitstekend en digitaal heeft voorbereid en beschikt over een grote inhoudelijke kennis van zaken. Hij weet op prima wijze de leerstof de leerlingen aan te bieden. Zorgt voor vaart en variatie in de les en zorgt door dat alles voor een uitstekend klassenmanagement.”

Onderwijsinspectie, 2013

Door mijn achtergrond in projectmanagement, ben ik tevens betrokken bij het verbeteren van onze onderwijskoepel. Door het organiseren van en deelnemen aan managementbijeenkomsten, heb ik oog voor zowel de ondersteunende processen, maar ook voor de achterliggende visie en het beleid.