Leerlingen van het Blariacumcollege winnen de TU/e Innovation Challenge!

Een poster op school en een bericht op internet was het begin. Luc Houben en Timon Wouters zagen een uitnodiging voor de deelname aan de Innovation Challenge van de Technische Universiteit Eindhoven en dachten niet langer na. Daar wilden zij aan mee doen! En niet zonder succes, want deze heren uit vwo-5 van het Blariacumcollege gingen er vandoor met de eerste prijs!

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zet ieder jaar een opdracht uit voor vwo’ers: ‘voorspel hoe mensen in 2040 een technologie gebruiken’. In deze opdracht kunnen leerlingen individueel meedoen of in groepjes tot vier personen. Bij het werken aan de opdracht worden zij inhoudelijk begeleid door enthousiaste studenten van de opleiding Psychology & Technology, Sustainable Innovation of Industrial Engineering van de TU/e. Het eindresultaat is een presentatiepitch en verslag, waarna een deskundige jury het werk van de scholieren zal beoordelen.

Timon en Luc hebben onderzoek gedaan naar ruimteafval, wat in de toekomst een steeds groter probleem zal gaan vormen. In hun presentatie hebben ze uitgelegd waarom dit ruimteafval een probleem is, maar nog belangrijker: wat mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn. Hun voorgestelde oplossing ‘The Trash Liberator’ werkt met schijven om het kleine afval op te ruimen. Voor het grote afval zijn er klauwen die het stuk puin vastpakken.

Van het onderzoek maakte ook ‘innovative entrepreneurship’, een soort bedrijfseconomie, deel uit. Het was dus van belang om te kijken naar zowel kosten als stakeholders. Timon en Luc hebben zich daarbij gericht op de meerwaarde van deze oplossing voor zowel bedrijven, overheden als ruimtevaartorganisaties. Aandachtspunten bij een verdere uitwerking of realisatie van dit idee zijn dan ook het zuinig omgaan met de grondstoffen, een goede organisatiestructuur en bovenal een snelle ontwikkeling om deze technologie voor eventuele concurrenten op de markt te brengen.

Met hun oplossing wordt hard meegedacht aan een oplossing voor de toekomst: het verminderen van ruimteafval en daarmee ook het verminderen van schade aan ruimtevaartuigen. Een schone ruimte geeft ruimtevaartbedrijven ook weer ruimte om zich in te zetten voor verdere ontdekkingen en ontwikkelingen.

Naast de grote eer, gingen Timon en Luc ook naar huis met een reischeque van 500 euro.