De tweede wet van Newton

Een hardnekkig misconcept als we bezig zijn met kracht en beweging! 😞 De tweede wet van Newton is echt F = m Γ— a. Oftewel: de kracht zegt iets over de versnelling, niet over de snelheid. Als de resulterende kracht nul is, dan is de versnelling a dus ook nul. De snelheid is dan constant.

Als iets maar even stil hangt (een bal op het hoogste punt van een worp), dan is de snelheid daar wel dus wel even nul, maar niet blijvend (constant) nul. Dus moet er dan een resulterende kracht zijn! En die is er ook: de zwaartekracht!